Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Referințe (1)

Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în prețul produselor petroliere livrate, benzină și motorină, obținute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrării.

Această sumă fixă se va reflecta în prețurile de livrare ale benzinei și motorinei, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Art. 2. -

Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condițiile art. 1, este gestionat de Ministerul Industriei și Comerțului și va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligațiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, reprezentând influențe conjuncturale nefavorabile rezultate din operațiunile de finanțare a importurilor de țiței în perioada 1992-1997 și din prețurile produselor petroliere practicate în aceeași perioadă și nereglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.

Art. 4. - Modificări (1)

Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei și se va utiliza pentru:

a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, preluată la datoria publică conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;

b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, propusă să fie plătită cu prioritate în condițiile prevăzute la art. 3.

Art. 5. - Modificări (1), Referințe (1)

Obligația de a calcula și de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor și procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului și destinația produsului.

Art. 6. -

Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate livrările.

Art. 7. -

Suma fixă inclusă în prețurile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezintă cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal.

Art. 8. -

Obligațiile de plată acoperite în condițiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalităților de întârziere.

Art. 9. -

Obligațiile și creanțele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență vor fi evidențiate în conturi în afara bilanțului.

Art. 10. -

Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agenții economici producători sau procesori se aplică majorări de întârziere conform legislației fiscale.

Art. 11. - Modificări (1)

Modul de utilizare a fondului special constituit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor și Ministerul Industriei și Comerțului, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. -

Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 70/1998, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 13. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 noiembrie 2000.

Nr. 249.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

OBLIGAȚII DE PLATĂ
aferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000
Nr. crt. Creditorul Obligațiile constituite în valută (mii $) Obligațiile constituite în lei Totalul obligațiilor consolidate în valută (mii $) Obligațiile în lei la cursul de 25.100 lei/$ (miliarde lei)
obligațiile în lei (miliarde lei) cursul de schimb valutar la data constituirii (lei/$) echivalentul în valută (mii $)
0 1 2 3 4 5=3/4 6=2+5 7=6x25.100
Ministerul Finanțelor 90.625 293 38.712 129.337 3.247
1. - pentru achitări la CHASE (facilitate "CHASE") 69.449 69.449 1.743
2. - pentru Acordul 15-SAL - TOTAL, din care: 21.176 21.176 532
18.800 18.800 472
- pentru credit Acord 15-SAL
- pentru dobânzi 2.376 2.376 60
3. - pentru convenții creanțe Egipt/Iran - TOTAL, din care: 227 30.435 30.435 764
71 6.866 10.378 10.378 261
ș Egipt
ș Iran 156 7.744 20.057 20.057 503
4. - pentru T.V.A. 66 8.015 8.277 8.277 208
Petrolexportimport 5.565 37 2.933 8.497 213
5. - prin THE CHASE MANHATTAN BANK 46 46 1
6. - prin SOCIETE GENERALE - TOTAL, din care: 5.518 5.518 139
2.612 2.612 66
ș valoare facturată
ș penalități calculate 2.906 2.906 73
7. - marfă, comisioane, alte plăți 14 8.015 1.805 1.805 45
8. - penalități pretinse 23 20.397 1.128 1.128 28
9. Conpet 18 8.015 2.249 2.249 56
0
TOTAL I: 96.190 348 43.894 140.084 3.516
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997 507.300 507.300 12.733
TOTAL II: 603.490 348 43.894 647.384 16.249
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând unitățile incluse în Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia
Nr. crt. Denumirea unității Sediul Capitalul social la data fuzionării
(mii lei)
1. ARPECHIM Municipiul Pitești, Bd Petrochimiștilor nr. 127, județul Argeș 412.843.300
2. PETROBRAZI Comuna Brazi, județul Prahova 387.204.550
3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii nr. 3A, județul Alba 9.035.429
4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, județul Arad 7.284.550
5. PECO Argeș Municipiul Pitești, str. I. C. Brătianu nr. 54, județul Argeș 8.673.525
6. PECO Bacău Municipiul Bacău, str. Alba Iulia nr. 20, județul Bacău 6.453.140
7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, județul Bihor 12.087.550
8. PECO Bistrița Municipiul Bistrița, str. Gheorghe Șincai nr. 2, județul Bistrița-Năsăud 4.796.000
9. PECO Botoșani Municipiul Botoșani, str. Manolești-Deal, județul Botoșani 6.283.075
10. PECO Brașov Municipiul Brașov, Str. Hărmanului nr. 15 B, județul Brașov 7.098.600
11. PECO Brăila Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3, județul Brăila 4.011.350
12. PECO Buzău Municipiul Buzău, str. Hipodrom nr. 1, județul Buzău 4.154.925
13. PECO Caraș-Severin Municipiul Reșița, str. Timișoara nr. 19, județul Caraș-Severin 8.786.550
14. PECO Călărași Municipiul Călărași, Prelungirea Sloboziei nr. 1, județul Călărași 2.091.825
15. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3, județul Cluj 13.443.975
16. PECO Constanța Municipiul Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 9, județul Constanța 6.692.950
17. PECO Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 56, județul Covasna 2.851.225
18. PECO Dâmbovița Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab nr. 1, județul Dâmbovița 5.828.675
19. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Săvinești nr. 3, județul Dolj 9.093.660
20. PECO Galați Municipiul Galați, Str. Basarabiei nr. 62, județul Galați 3.306.557
21. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. București nr. 86A, județul Giurgiu 4.194.525
22. PECO Gorj Municipiul Târgu Jiu, Str. Griviței nr. 23, județul Gorj 2.153.300
23. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6, județul Harghita 2.078.000
24. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 11, județul Hunedoara 9.758.800
25. PECO Ialomița Municipiul Slobozia, Șos. Brăilei nr. 7, județul Ialomița 7.247.300
26. PECO Iași Municipiul Iași, str. Zugravi nr. 24, județul Iași 7.672.350
27. PECO Maramureș Municipiul Baia Mare, bd București nr. 53, județul Maramureș 3.124.450
28. PECO Mehedinți Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Ștefan cel Mare nr. 5, județul Mehedinți 5.182.675
29. PECO Mureș Municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 13, județul Mureș 3.216.350
30. PECO Neamț Municipiul Piatra-Neamț, bd Decebal nr. 28, județul Neamț 7.740.609
31. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, județul Olt 4.759.125
32. PECO Prahova Municipiul Ploiești, str. Văleni nr. 44, județul Prahova 13.664.700
33. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza nr. 16, județul Satu Mare 4.255.153
34. PECO Sălaj Municipiul Zalău, Str. Depozitelor nr. 4, județul Sălaj 5.616.750
35. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Oțelarilor, județul Sibiu 7.484.675
36. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1, județul Suceava 8.224.382
37. PECO Teleorman Comuna Poroschia, județul Teleorman 4.633.050
38. PECO Timiș Municipiul Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 2A, județul Timiș 14.356.025
39. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, județul Tulcea 1.582.325
40. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, județul Vaslui 5.407.950
41. PECO Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 51, județul Vâlcea 5.909.305
42. PECO Vrancea Municipiul Focșani, Str. Bârsei nr. 10, județul Vrancea 3.838.550
43. COMPETROL Municipiul București, str. Gheorghe Țițeica nr. 121, sectorul 2 33.846.950
44. TRANSPECO Municipiul București, Calea Dorobanților nr. 2, sectorul 1 6.573.515
45. PETROTRANS Municipiul Ploiești, Str. Basarabilor nr. 7, județul Prahova 75.000.000
TOTAL: 1.169.542.225

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...