Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 103/2000 privind decorația Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României și ale art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", prevăzută la art. 6 lit. C pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, face parte din categoria decorațiilor naționale.

(2) Decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste" se poate acorda cetățenilor români care au luptat împotriva regimului comunist, care au fost privați de libertate sau care au fost deportați din motive politice, etnice sau religioase.

Art. 2. -

În mod excepțional, decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste" se poate acorda și unor cetățeni străini din statele fostului lagăr socialist, foști deținuți politici, ale căror acțiuni publice au contribuit substanțial la erodarea credibilității regimurilor comuniste.

Art. 3. -

(1) Decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste" are trei clase. În ordine crescătoare acestea sunt:

- clasa a III-a;

- clasa a II-a;

- clasa I.

(2) Decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste" nu are limită numerică maximă, ea putând fi conferită tuturor persoanelor îndreptățite să o poarte, conform prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. - Modificări (1)

Stabilirea listelor cuprinzând persoanele care pot primi decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", precum și clasele acesteia se va face de către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România în colaborare cu organele Ministerului de Interne și ale Ministerului Justiției.

Art. 5. -

Descrierea decorației "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul desenat al decorației, motivele care determină conferirea ei, precum și alte date sunt prevăzute în regulamentul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

București, 29 iunie 2000.

Nr. 103.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind descrierea și acordarea decorației

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...