Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 125/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaților

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 05 iulie 2000.

În vigoare de la 01 iulie 2000 până la 31 decembrie 2004, fiind abrogat prin Lege 495/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Salariile de bază ale diplomaților se stabilesc pe funcții diplomatice și consulare. Pentru fiecare funcție salariile de bază se stabilesc între limita minimă și cea maximă, prevăzute în anexa nr. 1."

2. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării performanțelor profesionale individuale, salariile de bază stabilite în condițiile prezentei ordonanțe se aplică în două etape, astfel: două treimi din creșterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 iulie 2000, și o treime din creșterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000, cu încadrarea în cheltuielile aprobate cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2000."

3. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"

(2) Funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale, precum și limita minimă și cea maximă ale salariilor de bază sunt prevăzute în anexa nr. 4."

Art. II. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și înlocuiesc anexele nr. 1-4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1998.

Art. III. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu luna iulie 2000.

Art. IV. -

Ordonanța Guvernului nr. 65/1998, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 iunie 2000.

Nr. 125.

ANEXA Nr. 1

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcțiile diplomatice și consulare de carieră

Nr. crt. Funcții diplomatice și consulare Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Ambasador S - 9.733.000
2. Ministru plenipotențiar S - 9.300.000
3. Ministru consilier S 2.665.000 8.828.000
4. Consilier diplomatic, consul general S 2.476.000 8.320.000
5. Secretar I, consul S 2.287.000 7.809.000
6. Secretar II, viceconsul S 2.099.000 7.300.000
7. Secretar III S 1.953.000 6.904.000
8. Atașat, agent consular S 1.939.000 3.509.000

ANEXA Nr. 2

GRADELE DIPLOMATICE ȘI CONSULARE MINIME
necesare pentru ocuparea funcțiilor diplomatice și consulare

Nr. crt. Funcții diplomatice și consulare Gradul diplomatic sau consular minim necesar pentru încadrare
a) Funcții diplomatice Grade diplomatice
1. Ambasador Ambasador
2. Ministru plenipotențiar Consilier diplomatic
3. Ministru consilier Secretar diplomatic I
4. Consilier diplomatic Secretar diplomatic II
5. Secretar I Secretar diplomatic III
6. Secretar II Atașat
7. Secretar III Atașat
8. Atașat Atașat
b) Funcții consulare Grade consulare
9. Consul general Viceconsul
10. Consul Agent consular
11. Viceconsul Agent consular
12. Agent consular Agent consular

ANEXA Nr. 3

INDEMNIZAȚIILE DE CONDUCERE
corespunzătoare funcțiilor de conducere exercitate de personalul
încadrat pe funcții diplomatice și consulare de carieră

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere, în procente din salariul de bază (limita maximă)
1. Director general 55
2. Director 50
3. Director adjunct 40
4. Șef serviciu 30
5. Șef birou 25

ANEXA Nr. 4

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor
Externe, pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Interpret relații diplomatice I S 1.816.000 4.358.000
2. Interpret relații diplomatice II S 1.627.000 3.905.000
3. Curier diplomatic I, referent relații I, interpret relații diplomatice II S 1.481.000 3.509.000
4. Curier diplomatic II, referent relații II S 1.467.000 -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...