Cerere pentru emiterea/prelungirea avizului de funcționare activitate comercială-flori naturale pe domeniul public - Primaria Sectorului 3 Bucuresti, Județ BUCURESTI


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Descriere procedură

PROCEDURA DE AUTORIZARE COMERCIALĂ

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii, iar potrivit art. 6 alin. (1) și (2) din același act normativ: comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism.

Având în vedere prevederile legale sus menționate, raportate la dispozițiile art. 63 alin. (5) lit. g) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu mdificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București.

Prin regulament se stabilește procedura de obținere a acordului/autorizației/avizului de funcționare de către persoanele fizice și juridice, care exercită activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București.

Potrivit art. 2 lit. a) acordul de funcționare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică. Potrivit art. 2 lit. b) autorizația de funcționare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților de alimentație publică (restaurant Cod CAEN 5610, bar Cod CAEN 5630), iar potrivit art. 2 lit. c) avizul de funcționare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, desfășurate temporar și/sau sezoniere.

Potrivitart. 3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017: agenții economici care desfășoară sau urmează să desfășoare activități comerciale, de prestări servicii și de alimentație publică, au obligația depunerii documentației în vederea obținerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizației de funcționare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activității pe care urmează să o desfășoare sau înainte data expirării valabilității autorizate inițial.

Taxa pentru emiterea și eliberarea avizului/acordului/autorizatiei de funcționare, precum și taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3 , iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...