Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice | Ordonanță de urgență 24/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr IV/1 - SĂNĂTATE -
I.
Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei )
minim maxim
1. Medic primar S 2.661.000 5.562.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.269.000 8.343.000
2. Medic specialist S 2.281.000 3.981.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.661.000 5.195.000
3. Medic rezident anul II-VII S 1.901.000 3.163.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.281.000 4.145.000
4. Medic rezident anul I S 1.673.000 2.836.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.129.000 3.490.000
5. Medic S 1.521.000 3.490.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.098.000 4.826.000
6. Medic stagiar S 1.521.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.962.000 -
7. Farmacist primar*) S 2.281.000 4.171.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.585.000 6.435.000
8. Farmacist specialist S 1.977.000 3.490.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.281.000 4.613.000
9. Farmacist rezident anul II-III S 1.673.000 2.727.000
10. Farmacist rezident anul I S 1.673.000 -
11. Farmacist S 1.369.000 2.754.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.851.000 4.254.000
12. Farmacist stagiar S 1.369.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.821.000 -
13. Fiziokinetoterapeut principal S 1.573.000 4.145.000
14. Fiziokinetoterapeut specialist S 1.218.000 3.272.000
15. Fiziokinetoterapeut S 1.182.000 2.727.000
16. Fiziokinetoterapeut debutant S 1.174.000 -
17. Dentist principal SSD 1.182.000 3.054.000
18. Dentist SSD 1.023.000 2.700.000
19. Dentist debutant SSD 1.005.000 -
20. Asistent medical principal**) PL 1.179.000 3.054.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 1.954.000 3.763.000
21. Asistent medical**) PL 1.027.000 2.727.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 1.521.000 3.163.000
22. Asistent medical debutant**) PL 913.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 1.467.000 -
23. Asistent medical principal**) M 1.141.000 2.836.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.749.000 3.381.000
24. Asistent medical**) M 989.000 2.400.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.445.000 2.727.000
25. Asistent medical debutant**) M 894.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.432.000 -
26. Tehnician dentar principal***) M 1.168.000 2.945.000
27. Tehnician dentar***) M 955.000 2.509.000
28. Tehnician dentar debutant***) M 941.000 -
29. Soră medicală principală****) M 1.065.000 2.618.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.604.000 3.272.000
30. Soră medicală****) M 913.000 2.182.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.353.000 2.400.000
31. Soră medicală debutantă****) M 875.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.326.000 -
Modificări (1)

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 2.281.000 4.145.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.592.000 6.435.000
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 1.977.000 3.272.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.281.000 4.613.000
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1.369.000 2.727.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.851.000 3.272.000
35. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 1.369.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.817.000 -
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 1.218.000 3.218.000
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 1.182.000 2.945.000
38. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1.173.000 -
39. Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*) SSD 1.182.000 3.054.000
40. Profesor C.F.M., biolog, chimist*) SSD 1.023.000 2.700.000
41. Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*) SSD 1.005.000 -

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

42. Infirmieră, agent D.D.D. G 856.000 1.636.000
43. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 700.000 -
44. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 700.000 1.473.000
- din anatomia patologică şi medicina legală2) G 1.179.000 2.291.000
45. Ambulanţier**) 1.136.000 2.400.000
46. Şofer autosanitară I***) 1.082.000 2.182.000
47. Şofer autosanitară II***) 982.000 1.963.000
48. Şofer autosanitară III***) 891.000 1.745.000
Modificări (1)

*) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.

***) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

Mergi la:
Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)
Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate, specifice serviciilor Parlamentului, Președinției, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului și Curții de Conturi
Funcții specifice unor ministere
Funcții specifice unor organe din subordinea Guvernului
Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice
Unități clinice, institute și centre medicale^1 )
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive
Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Personal tehnic aeronautic
Personal operativ aeronautic
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
Proiectare

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...