Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate | Ordonanță de urgență 24/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr IV/10 -
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 1.427.000 4.280.000
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 1.249.000 2.996.000
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 1.093.000 2.622.000
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 1.048.000 2.515.000
5. Inspector, inginer*); debutant S 1.044.000 -
6. Subinginer I SSD 1.160.000 2.996.000
7. Subinginer II SSD 1.004.000 2.408.000
8. Subinginer III SSD 937.000 2.247.000
9. Subinginer debutant SSD 923.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiții mediu; IA**) M 1.004.000 2.568.000
11. Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 914.000 2.194.000
12. Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 825.000 1.980.000
13. Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 807.000 -
Modificări (1)

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate în aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

Mergi la:
NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII, DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr IV/1 IV/11, ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...