INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE | Ordonanță de urgență 24/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr VI/2 -
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Președinției, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului și Curții de Conturi
1. Șef departament, director general 55
2. Director, șef sector, șef compartiment 50
3. Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct 40
4. Șef serviciu, șef secție 30
5. Șef birou, șef oficiu, șef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum și unitățile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) Aparatul propriu
1. Ministerul Finanțelor
1.1. Garda financiară - aparatul central
1. Comisar general adjunct 50
2. Comisar șef divizie 30
2. Ministerul Educației Naționale
Nr. crt . Funcția*) Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
1. Inspector general 45 55
2. Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
b) Servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanțelor
1.1. Garda financiară - aparatul teritorial
1. Comisar șef secție 40
2. Comisar șef secție adjunct 30
3. Comisar șef secție divizie 25
1. 2. Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat
- la nivel de municipiu -
1. Director administrație financiară 40
2. Director adjunct administrație financiară 30
3. Șef circumscripție fiscală 30
- la nivel de comună -
1. Șef percepție 25
2. Ministerul Culturii
2.1. Inspectoratul pentru cultură
1. Consilier teritorial-șef 50
2. Consilier teritorial-șef adjunct 40
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
21. Ministerul Educației Naționale
21.1. Inspectoratul școlar*)
1. Inspector școlar general 45 55
2. Inspector școlar general adjunct 35 45
3. Inspector școlar de specialitate 30 40
4. Inspector școlar 25 30
* ) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
3. Ministerul Sănătății
3.1. Direcția de sănătate publică
Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini , activități și responsabilități suplimentare funcției de bază , care fac parte din salariul de bază
1. Medic inspector 25
2. Farmacist inspector 25
c) Aparatul propriu al administrației publice locale și serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii județene, Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București, consilii locale
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1.1. La nivel de județ și la municipiul București
1. Șef departament*) 55
2. Arhitect-șef 50
3. Arhitect-șef adjunct 40
4. Șef filială, șef corp control comercial I 30
5. Șef corp control comercial II 25
* ) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului București.
1.2. La nivel de municipiu și oraș
1. Șef corp control comercial I 30
2. Șef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1. Șef percepție 25
2. Șef birou 15
d) Unități subordonate ministerelor și altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii
1.1. Funcțiile de conducere din activitatea redacțională
1. Redactor-șef 40
2. Redactor-șef adjunct 30
3. Șef redacție, secretar general de redacție 25
1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Artiștii lirici operă, artiștii lirici, coriștii operă, coriștii, balerinii, artiștii instrumentiști, instrumentiștii, dansatorii, care desfășoară activitate solistică 10
2. Artiștii instrumentiști și instrumentiștii care desfășoară activitate de șef de partidă 10
2. Ministerul Sănătății
2.1. Unități sanitare
2.1.1. Funcțiile de conducere medico- sanitare
1. Medic (farmacist) director 50
2. Medic (farmacist) director adjunct 40
3. Medic-șef (policlinică, stație salvare, centru transfuzie sanguină și altele similare) 40
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, șef secție, șef laborator și altele similare) 25
5. Asistent medical-șef 25
2.1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Farmacist diriginte 15
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10
3. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
4. Spălătoreasă cu gestiune; șef echipă 7
2.1.3. Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază
1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
3. Ministerul Tineretului și Sportului
3.1. Funcții de conducere din federații sportive
1. Președinte federație 30
2. Secretar general federație 25
3.2. Funcții de conducere din alte unități sportive
3.2.1. Cluburi
1. Președinte club 20
2. Vicepreședinte club 10
3.2.2. Complex sportiv
1. Șef complex sportiv 10
4. Ministerul Transporturilor
4.1. Unități navale și căpitănii de porturi
Funcțiile de conducere din unitățile navale și căpităniile de porturi
1. Căpitan șef port 20
2. Șef grup scafandri 10
4.2. Pentru activitatea de imersiune desfășurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 se acordă o indemnizație de 7.300 lei/oră de scufundare.
4.3. Aviație sportivă
4.3.1. Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1. Comandant detașament zbor 50
2. Comandant aeroclub teritorial 50
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4. Șef sector zbor aeroclub teritorial 15
4.3.2. Funcțiile de conducere specifice activității tehnic-aeronautice
1. Șef grupă lucrări-reparații (LR) 30
2. Șef sector tehnic 15
4.3.3. Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1. Director zbor 40
2. Director tehnic 40
3. Șef serviciu informare zbor-meteo-navigație 30
4.3.4. Indemnizația de zbor pentru personalul navigant și tehnic, navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă Indemnizația
1. Misiuni prevăzute în Codul aerian până la: 6.200 lei/oră de zbor
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 3.300 lei/start
3. Salturi cu parașuta 27.400 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 1.800 lei/aterizare

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată astfel: Practică judiciară (2)

ș 1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal
ș 1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de Aeroclubul României.

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Agriculturii
5.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1. Șef oficiu*), inspector-șef*) 40
2. Șef stație, șef fermă, șef centru, șef circumscripție 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
5.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
- Medicii veterinari încadrați în activitățile prevăzute în anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanță, autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar-veterinare. Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează. 10% din salariul de bază funcției de execuție îndeplinite
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
6. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
6.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1. Guvernator*) 50
2. Inspector șef**) 40
* ) Se utilizează numai la Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".
* *) Se utilizează la agențiile de supraveghere a protecției mediului.
7. Academia Română
7.1. Funcții de conducere specifice din activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
1. Director institut 50
2. Director adjunct științific, director adjunct institut 40
3. Secretar științific, director centru 30
8. Ministerul Muncii și Protecției Sociale
8.1. Funcții de conducere specifice în unitățile de perfecționare a personalului cu pregătire medie și în centre de calificare și recalificare
1. Director centru de perfecționare 30
2. Director adjunct centru de perfecționare 25
3. Director centru de calificare și recalificare 30
4. Șef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1. Șef biroul vamal 30
2. Șef adjunct birou vamal 25
3. Șef tură, șef sector 20
D. Autorități autonome
1. Funcții de conducere la Curtea de Conturi
1. Director direcție control financiar, șef compartiment control financiar la Camera de Conturi; președinte colegiu jurisdicțional, director adjunct la Direcția de control financiar și la Camera de Conturi a Municipiului București, șef serviciu control, controlor financiar care exercită control preventiv 40
2. Judecător financiar inspector, procuror financiar inspector 35
2. Funcții de conducere la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
1. Director general de departament 55
2. Director general adjunct de departament 50
3. Director 50
4. Director ajunct al direcțiilor aferente departamentelor 40
5. Șef serviciu 30
6. Șef birou din cadrul direcțiilor aferente departamentelor 25
Modificări (1)
Mergi la:
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII, DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr IV/1 IV/11, ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...