FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII, DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr IV/1 IV/11, ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Ordonanță de urgență 24/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr V/1 -
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR,
APROVIZIONARE, INVESTIȚII, DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE
Nr. IV/1 - IV/11, ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 1.558.000 3.704.000
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 1.347.000 2.963.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 1.242.000 2.755.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 1.158.000 2.547.000
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 1.154.000 -
6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 1.263.000 2.778.000
7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 1.158.000 2.570.000
8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 1.032.000 2.292.000
9. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 1.027.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 1.558.000 3.704.000
11. Consilier juridic gradul I S 1.347.000 2.963.000
12. Consilier juridic gradul II S 1.242.000 2.755.000
13. Consilier juridic gradul III S 1.158.000 2.547.000
14. Consilier juridic debutant S 1.154.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1.158.000 2.292.000
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1.074.000 2.130.000
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 969.000 1.922.000
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 905.000 1.760.000
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 901.000 -
Modificări (1)

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 1.684.000 3.704.000
2. Expert-consultant I S 1.474.000 3.241.000
3. Expert-consultant II S 1.305.000 2.871.000

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 1.474.000 3.241.000
2. Expert gradul II S 1.263.000 2.778.000
3. Expert gradul III S 1.158.000 2.547.000
4. Expert debutant S 1.154.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 1.158.000 2.547.000
6. Instructor II M 990.000 2.176.000
7. Instructor III M 905.000 1.991.000
8. Instructor debutant M 901.000 -
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din Școala populară de artă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 1.642.000 3.612.000
2. Proiectant gradul II S 1.431.000 3.149.000
3. Proiectant gradul III S 1.242.000 2.732.000
4. Proiectant gradul IV S 1.158.000 2.501.000
5. Proiectant debutant S 1.154.000 -
6. Subinginer cartograf I SSD 1.263.000 2.778.000
7. Subinginer cartograf II SSD 1.158.000 2.547.000
8. Subinginer cartograf III SSD 1.032.000 2.223.000
9. Subinginer cartograf debutant SSD 1.027.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 1.158.000 2.547.000
11. Tehnician proiectant II*) M 990.000 2.176.000
12. Tehnician proiectant III*) M 905.000 1.991.000
13. Tehnician proiectant debutant*) M 901.000 -
Modificări (1)

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 1.768.000 3.704.000
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 1.600.000 3.519.000
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 1.431.000 3.149.000
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 1.242.000 2.732.000
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 1.158.000 2.501.000
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 1.154.000 -
7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 1.263.000 2.778.000
8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 1.158.000 2.547.000
9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 1.027.000 2.223.000
10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 1.027.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA M 1.158.000 2.547.000
12. Analist (programator) ajutor I M 1.074.000 2.362.000
13. Analist (programator) ajutor II M 969.000 2.130.000
14. Analist (programator) ajutor III M 905.000 1.945.000
15. Analist (programator) debutant M 901.000 -
16. Operator, controlor date; I M 1.074.000 2.362.000
17. Operator, controlor date; II M 969.000 2.130.000
18. Operator, controlor date; III M 884.000 1.945.000
19. Operator, controlor date; IV M 821.000 1.760.000
20. Operator, controlor date; debutant M 817.000 -
Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

Mergi la:
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII, DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr IV/1 IV/11, ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...