Acțiune pentru restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Sediul materiei:

- Art. 268 alin. (1) - (2) C. civ.

- Art. 148-151 C. proc. civ.

- Art. 192 C. proc. civ.

- Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanța1 . . . . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales2 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu sediul profesional în . . . . . . . . . ., având următoarele date de contact3 . . . . . . . . . ., în contradictoriu cu pârâtul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric personal4 . . . . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la restituirea următoarelor bunuri5 . . . . . . . . . ., pe care i le-am oferit ca daruri în considerarea logodnei/ pe durata logodnei, în vederea căsătoriei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...