Acțiune de divorț prin acordul soților


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Sediul materiei:

- Art. 373 lit. a) C. civ.

- Art. 374 C. civ.

- Art. 383, art. 396-398 C. civ., art. 400 și art. 402 C. civ.

- Art. 148-151 C. proc. civ.

- Art. 527 și urm. C.proc.civ.

- Art. 914-927 C. proc. civ.

- Art. 928-930 C. proc. civ.

Instanța1 . . . . . . . . . .

Domnule Președinte,

Petenții2 (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales3 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., personal/ (după caz) prin mandatar comun4 (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ./sediul profesional în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având următoarele date de contact5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE DE DIVORȚ PRIN ACORDUL SOȚILOR

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de . . . . . . . . . ., înregistrată în registrul de stare civilă al localității . . . . . . . . . ., sub nr. . . . . . . . . . . ., prin acordul nostru;

- revenirea mea/ (după caz) a pârâtului la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de . . . . . . . . . ./ (după caz)păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei6;

și (dacă este cazul)7:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...