Cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Sediul materiei:

- Art. 272 din C. civ.

- Art. 148-151 C. proc. civ.

Art. 527-537 C.proc. civ. sau art. 192, 194-195 C. proc. civ.,

Instanța1 . . . . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . . ., asistat de ocrotitor(i) legali (nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .)2, cu domiciliul procesual ales3 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . . . ., reprezentat prin mandatar convențional/judiciar4 (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu sediul profesional în . . . . . . . . . ., având următoarele date de contact5 . . . . . . . . . .,

în contradictoriu cu intimatul6 (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric personal7 . . . . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să autorizeze căsătoria mea cu numitul/numita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...