Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordinul nr. 2313/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 mai 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017,

ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezentul ordin stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde sumele aferente drepturilor de natură salarială, actualizate cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 2. -

(1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor de credite vor transmite Ministerului Culturii și Identității Naționale datele aferente tranșelor stabilite potrivit art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătorești și pe alineatele clasificației economice.

(2) Pe baza datelor transmise de ordonatorii de credite, Ministerul Culturii și Identității Naționale va suplimenta bugetele instituțiilor publice subordonate și va transfera în conturile de trezorerie deschise pe numele acestora sumele aferente plății tranșelor stabilite potrivit art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, aprobată prin Legea nr. 152/2017.

Art. 3. -

Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezentul ordin se realizează eșalonat, în anul 2018 urmând a fi achitate tranșele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, aprobată prin Legea nr. 152/2017.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și identității naționale,
George Vladimir Ivașcu

București, 26 aprilie 2018.

Nr. 2.313.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...