Art 2 | Ordonanță de urgență 94/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, o Comisie specială de retrocedare, care va fi formată din: Modificări (1)

a) un reprezentant din partea Secretariatului de Stat pentru Culte;

b) un reprezentant din partea Ministerului Justiției;

c) un reprezentant din partea Ministerului Funcției Publice; Modificări (1)

d) un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor;

e) un reprezentant din partea Ministerului Culturii; Modificări (1)

f) un reprezentant din partea Ministerului Educației Naționale;

g) un reprezentant din partea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

(2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizați de conducătorul autorității din care aceștia fac parte. La lucrările Comisiei speciale de retrocedare va lua parte, cu statut de invitat, și un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a susține cererea.

(3) Atribuțiile și regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Secretariatul de Stat pentru Culte. Modificări (2)

(5) Comisia specială de retrocedare va analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil și va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase sau, după caz, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestație la instanța de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunțată de instanța de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit dreptului comun. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 94/2000:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
;
se încarcă...