CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

A. ASPECTE TEORETICE

CONVENȚIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE SOȚI

- regimul comunității convenționale -

I. PĂRȚILE

1. Subsemnatul . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . . . . ., cnp, . . . . . . . . . .

2. Subsemnata . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliată în . . . . . . . . . . . ., cnp . . . . . . . . . .

în calitate de soți, căsătoriți la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., actul de căsătorie fiind înregistrat sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . ., așa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr. . . . . . . . . . .emis la data de . . . . . . . . . .1

II. OBIECTUL CONVENȚIEI

2.1. Noi, părțile am hotărât să adoptăm regimul matrimonial al comunității convenționale, reglementat de art. 366-368 C. civ..

2.2. Noi, părțile declarăm că am lichidat regimul matrimonial avut anterior, al comunității legale/separației de bunuri, conform actului de lichidare autentificat sub nr. . . . . . . . . . . de notarul public . . . . . . . . . ./hotărârii judecătorești definitive nr. . . . . . . . . . . .

2.3. Regimul comunității convenționale se completează cu dispozițiile legale privind comunitatea legală, acolo unde prin prezenta convenție nu s-a prevăzut altfel.

2.4. Noi, părțile am hotărât următoarele2:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte sau după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) și c) C. civ.;

b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c);

c) obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței de tutelă;

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunității;

e) modalități privind lichidarea comunității convenționale.

2.5. Noi, părțile confirmăm inventarul bunurilor mobile autentificat sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public . . . . . . . . . ., care face parte integrantă din prezenta convenție matrimonială3 sau

Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință posibilitatea întocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii, precum și faptul că în lipsa unui astfel de inventar, se prezumă, până la proba contrară, că bunurile sunt comune și declarăm că nu solicităm întocmirea unui astfel de inventar (nu există bunuri mobile proprii).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...