CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Între:

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de creditor,

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de debitor,

având în vedere că:

- eu, debitorul am împrumutat de la creditor suma de . . . . . . . . . .conform Contractului de împrumut autentificat sub nr. . . de notarul public . . . . . . . . . ., obligația de restituire a sumei împrumutate fiind scadentă la data de . . . . . . . . . .;.

- nu am putut plăti la scadență suma datorată, dar sunt de acord să execut în beneficiul creditorului o altă prestație decât cea datorată;

- eu, creditorul consimt să primesc de la debitor o altă prestație decât cea datorată de acesta în baza contractului de împrumut mai sus menționat*, s-a încheiat în baza art. 1492 C. civ. prezentul contract de dare în plată în următoarele condiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...