Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1155/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 mai 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 120, 121, art. 133 alin. (13) - (15), art. 151, art. 174 și 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 71.192 din data de 25.04.2018,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 martie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul conținut:

"

ORDIN
pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»"

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

"

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» și anexa la acesta, prevăzute în anexa nr. 1."

3. La anexa nr. 1, modelul formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" se modifică prin eliminarea indicativului numeric "212", prevăzut în dreapta sus, pe prima pagină a formularului.

4. La anexa nr. 1, în cuprinsul formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", sintagma "(212) Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" se înlocuiește cu sintagma "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice".

5. La anexa nr. 2, titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»"

6. La anexa nr. 3, titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 27 aprilie 2018.

Nr. 1.155.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...