Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" | Ordin 1931/2018

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 2 -
Nomenclatorul "Creanțe fiscale"
ANEXA Nr. 4 -
Nomenclatorul "Tip asigurat"

ANEXA Nr. 3 -
Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"

Valoare Explicație Contribuții sociale aferente tipului de asigurat
CAS CASS CAM
2 Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București Da Nu Nu
4 Persoane beneficiare de ajutor social Nu Nu Nu
5 Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, sau de indemnizația pe perioada concediului de acomodare Nu Nu Nu
6 Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani Nu Nu Nu
10 Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate Da Nu Nu
11 Asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către casele sectoriale de pensii Nu Nu Nu
13 Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unitățile trimițătoare Da Nu Nu
14 Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoare Da Nu Nu
15 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Nu Nu Nu
28 Pensionarii, pentru perioadele când contribuția de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii Nu Da Nu
17 Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor sociale Da Da Nu
30 Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor sociale Da Da Nu
26 Persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate Nu Da Nu
22 Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare Nu Da Nu
27 Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare Nu Da Nu
29 Persoane care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități Nu Da Nu

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...