Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților Puneri în aplicare (1)

Art. 28. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

Participanții la programele de formare profesională și persoanele care se califică prin ucenicie la locul de muncă susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.

Art. 29. - Puneri în aplicare (1)

(1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională. Modificări (1)

(2) Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii constituite din 2/3 specialiști din afara furnizorilor de formare profesională și 1/3 reprezentanți ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională. Modificări (1)

(3) La examen pot asista și reprezentanți ai beneficiarilor programelor de formare profesională.

Art. 30. - Modificări (1)

Metodologia certificării formării profesionale a adulților, elaborată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. - Puneri în aplicare (1)

(1) În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

a) pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională;

b) pentru cursuri și stagii de inițiere, precum și pentru cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare, certificat de absolvire.

(2) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susținerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

(3) Certificatele de calificare profesională și de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, poartă antetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Educației și Cercetării și au regimul actelor de studii. Modificări (2), Jurisprudență

(4) Formularele certificatelor de calificare profesională și, respectiv, de absolvire se pun la dispoziție furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială și, respectiv, a municipiului București. Modificări (2)

(5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoțite de o anexă în care se precizează competențele profesionale dobândite. Jurisprudență

Art. 32. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

La cererea persoanei care dorește să fie evaluată în vederea obținerii unui certificat cu recunoaștere națională, competențele profesionale dobândite pe cale formală sau informală, finalizate cu certificate care nu au recunoaștere națională în condițiile prezentei ordonanțe, precum și competențele profesionale dobândite pe cale non-formală pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare și certificare va fi reglementată prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Potrivit art. 28 din O.G. nr. 129/2000, participanții la programele de formare profesională susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Dispoziții generale
Organizarea formării profesionale a adulților
Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților
Finanțarea formării profesionale a adulților
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...