Art 11 Organizarea formării profesionale a adulților | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea formării profesionale a adulților -
Art. 11.
- Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații, meserii, specialități și profesii, denumite în continuare ocupații, cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România - C.O.R., precum și pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații. Jurisprudență

(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, a Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, a ministerelor, a agențiilor naționale, a celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, precum și a organizațiilor profesionale, vor elabora Registrul național al calificărilor profesionale din România, care va fi aprobat și actualizat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Formarea profesională se organizează în conformitate cu Clasificarea ocupațiilor din România. Utilizarea acestei clasificări este obligatorie pentru toți angajatorii. Potrivit dispozițiilor art. 11 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională aadulților și ale Normelor metodologice de aplicare aacestora, programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații cuprinse în COR, precum și pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații. Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulților se organizează pentru calificările cuprinse în Registrul național al calificărilor profesionale din România, aprobat și actualizat prin hotărâre de Guvern. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 9 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 10 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 11 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 12 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 13 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 14 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 15 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 16 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 17 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 18 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 19 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 20 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 21 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...