Guvernul României

Ordonanța nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 30 august 2000.

În vigoare de la 30 august 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Agenții economici pot presta servicii de reparații și/sau de reglare pentru vehicule rutiere numai în ateliere specializate, în baza autorizației tehnice de funcționare. Jurisprudență

(2) Autorizația tehnică de funcționare este documentul prin care se atestă capabilitatea tehnică a agentului economic de a presta, în conformitate cu legislația în vigoare, servicii de calitate de reparații și/sau de reglare care să asigure siguranța circulației și protecția mediului.

(3) Prestarea de servicii de reparații și/sau de reglare include și montarea sistemelor de alimentare cu gaze de petrol lichefiate pe autovehicule omologate cu alt carburant și certificate pentru funcționarea cu gaze de petrol lichefiate, precum și lucrări de revizii și/sau de reparații ale autovehiculelor pe care au fost montate astfel de sisteme de alimentare. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autorizația tehnică de funcționare pentru agenții economici care prestează servicii de reparații și/sau de reglare se eliberează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, în baza raportului de evaluare a capabilității tehnice, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformității. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Autorizația tehnică de funcționare se acordă agenților economici care îndeplinesc condițiile de dotare tehnică corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le execută, iar conducătorul activității de reparații și/sau de reglare îndeplinește condițiile de onorabilitate și de capacitate profesională. Modificări (1)

(3) Autorizația tehnică de funcționare diferențiază agenții economici pe clase, în funcție de complexitatea activității de reparații pe care o execută și/sau de mărcile sau tipurile de vehicule pentru care au abilitarea din partea producătorului. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Agenții economici care prestează servicii de reparații în termen de garanție trebuie să aibă și abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Valabilitatea autorizației tehnice de funcționare este condiționată de menținerea de către titularul acesteia a capabilității tehnice corespunzătoare condițiilor de acordare a autorizației.

Art. 3. - Modificări (2)

Lucrările de reparații și/sau de reglare executate se verifică cu echipamente și tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul supus reparației sau, după caz, reglării corespunde prevederilor legale privind siguranța circulației și protecția mediului.

Art. 4. - Modificări (2)

Echipamentele, piesele de schimb și materialele care pot afecta siguranța circulației și/sau protecția mediului, utilizate de agenții economici care prestează servicii de reparații pentru vehiculele rutiere, trebuie să fie certificate și/sau omologate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5. - Modificări (1)

Agenții economici care prestează servicii de reparații și/sau de reglare pentru vehicule rutiere sunt obligați să elibereze beneficiarului certificate de calitate și certificate de garanție pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, și duratele de garanție aferente componentelor înlocuite, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 6. - Modificări (1)

Activitatea de reconstrucție a vehiculelor rutiere, așa cum este definită în anexa nr. 1 "Definiții" la Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 105/2000, se poate efectua numai de agenți economici care desfășoară o activitate de producție industrială în domeniu și care au implementat un sistem de management al calității, în conformitate cu modelul aplicabil din seria de standarde SR EN ISO 9000 și certificat de Organismul de certificare sisteme ale calității din cadrul Regiei Autonome "Registrul Auto Român" (R.A.R.-OCS). Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările și normele tehnice privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații, reglare și/sau desfășoară activitatea de reconstrucție a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în funcție de evoluția legislației Uniunii Europene și a caracteristicilor tehnice ale parcului național de vehicule rutiere.

(3) Autorizațiile eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe sunt și rămân valabile până la primul audit de supraveghere. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

București, 24 august 2000.

Nr. 82.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...