Guvernul României

Ordonanța nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică

Modificări (8), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3), Reviste (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 30 august 2000.

În vigoare de la 30 august 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (4)

Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător.

Art. 2. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Vehiculele rutiere înmatriculate sunt menținute în circulație numai dacă sunt supuse de către proprietarii acestora inspecțiilor tehnice periodice, după cum urmează: Modificări (2)

a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele și autobuzele, precum și autovehiculele destinate învățării conducerii, la cel mult 6 luni;

b) vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, cu excepția celor prevăzute la lit. a), la cel mult un an;

c) vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv, cu excepția celor prevăzute la lit. a), la cel mult 2 ani.

(2) Inspecția tehnică periodică cuprinde, ca parte componentă, și inspecția tehnică pentru poluare. Inspecția tehnică pentru poluare poate fi executată și separat de inspecția tehnică periodică. Modificări (2)

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) se supun primei inspecții tehnice periodice la cel mult un an, dacă la data primei înmatriculări sunt noi.

(4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu excepția motocicletelor și mopedelor, se supun inspecției tehnice pentru poluare la cel mult un an. Modificări (4)

(5) Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice și/sau a primei inspecții tehnice pentru poluare se socotește începând cu data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică și/sau pentru următoarea inspecție tehnică pentru poluare, de la data celei precedente.

Art. 3. - Modificări (3)

În intervalul dintre două inspecții tehnice proprietarul vehiculului rutier are obligația de a asigura menținerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în cerințele legale privitoare la siguranța circulației rutiere și la protecția mediului. Modificări (2)

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Inspecțiile tehnice periodice se efectuează de persoanele juridice care dețin stații de inspecție tehnică autorizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor. Modificări (2)

(2) Inspecțiile tehnice periodice se execută de persoanele juridice prevăzute la alin. (1), pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R., sub marca acestuia. Persoanele juridice care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecția tehnică periodică nu au dreptul să încheie, la rândul lor, contracte de franciză cu alți beneficiari, în scopul cesionării activității de inspecție tehnică.

(3) Aparatura de inspecție tehnică utilizată în stațiile de inspecție tehnică autorizate trebuie să fie avizată metrologic și certificată de R.A.R.

(4) Atestarea personalului care efectuează inspecția tehnică se face de către R.A.R.

(5) Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică autorizate, deținute de persoane juridice, se asigură de R.A.R.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Inspecția tehnică la vehiculele rutiere supuse certificării în vederea transportului de mărfuri periculoase, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile, la autovehiculele pentru competiții sportive și la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de R.A.R. în stațiile reprezentanțelor sale. Modificări (6)

(2) Inspecția tehnică la anumite categorii de vehicule rutiere se efectuează numai de personalul R.A.R., în stațiile de inspecție tehnică autorizate ale agenților economici sau în stațiile reprezentanțelor sale, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Transporturilor. Modificări (1)

(3) Inspecția tehnică la vehiculele rutiere destinate transportului public, aflate în parcul propriu al deținătorului stației de inspecție tehnică autorizate, se efectuează numai de personalul R.A.R. în respectiva stație de inspecție tehnică autorizată sau în stațiile reprezentanțelor R.A.R.

Art. 6. - Modificări (2), Reviste (1)

(1) Inspecția tehnică constă în verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se aparatura adecvată. Modificări (1)

(2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde reglementărilor specifice, stația de inspecție tehnică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică și/sau următoarea inspecție tehnică pentru poluare și aplică ecusonul de inspecție tehnică periodică și/sau ecusonul de inspecție tehnică pentru poluare pe placa de înmatriculare din spate, respectiv din față. Modificări (2)

(3) În cazul în care starea tehnică nu corespunde în totalitate reglementărilor specifice, stația poate permite circulația pe o perioadă care nu poate depăși 30 de zile. Modificări (4)

Art. 7. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările și normele tehnice privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998.

(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în funcție de evoluția legislației Uniunii Europene și a caracteristicilor tehnice ale parcului național de vehicule rutiere.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) și e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) și g), alin. (2) și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

București, 24 august 2000.

Nr. 81.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Noi reguli pentru inspecția tehnică a mașinilor
;
se încarcă...