Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Inspecțiile tehnice periodice se efectuează de persoanele juridice care dețin stații de inspecție tehnică autorizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor. Modificări (2)

(2) Inspecțiile tehnice periodice se execută de persoanele juridice prevăzute la alin. (1), pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R., sub marca acestuia. Persoanele juridice care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecția tehnică periodică nu au dreptul să încheie, la rândul lor, contracte de franciză cu alți beneficiari, în scopul cesionării activității de inspecție tehnică.

(3) Aparatura de inspecție tehnică utilizată în stațiile de inspecție tehnică autorizate trebuie să fie avizată metrologic și certificată de R.A.R.

(4) Atestarea personalului care efectuează inspecția tehnică se face de către R.A.R.

(5) Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică autorizate, deținute de persoane juridice, se asigură de R.A.R.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 81/2000:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
;
se încarcă...