Veniturile | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Veniturile

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din: Respingeri hotărâri prealabile (1)

a) cotizațiile membrilor;

b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

c) dividendele societăților comerciale înființate de asociații sau de federații; Modificări (1)

d) venituri realizate din activități economice directe; Jurisprudență, Reviste (1)

e) donații, sponsorizări sau legate;

f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; Modificări (1)

g) alte venituri prevăzute de lege.

(2) Veniturile fundațiilor sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b) -g). Doctrină (1)

Art. 47. - Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Asociațiile și fundațiile pot înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de asociații și fundații din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației sau fundației. Modificări (1)

Art. 48. - Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Asociațiile și fundațiile pot desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [10] Finanțarea fundației. Resursele de finanțare ale fundației pot proveni din dividendele societăților înființate de fundație, donații, sponsorizări, venituri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale etc. [art. 46 alin. (2) și art. 47 din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Dispoziții generale
Înființarea asociațiilor și a fundațiilor
Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor
Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Federația
Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
Veniturile
Relațiile cu autoritățile publice
Dizolvarea și lichidarea
Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Dispoziții speciale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Asocierea în participație
Cazierul fiscal la înregistrarea unui ONG
Capacitatea juridică a societății comerciale
Reguli mai stricte pentru fundațiile și asociațiile de utilitate publică
Fondurile primite de fundații, asociații și ONG-uri vor fi verificate de inspectorii economico-financiari
OFICIAL: Din această lună, sumele primite de asociații și ONG-uri vor fi verificate de inspectorii financiari
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...