Federația | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Federația

Art. 35. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Două sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federație. Jurisprudență

(2) Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol. Jurisprudență

(3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul. Jurisprudență

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Federația devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3). Doctrină (1)

(2) Asociațiile sau fundațiile care constituie o federație își păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

Art. 37. - Modificări (3), Doctrină (1)

În cazul dizolvării federațiilor, dacă nu se prevede altfel în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    458 Înființarea federațiilor este reglementată astfel de art. 35 din O.G. nr. 26/2000: „(1) Două sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federație.
(2) Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol.
(3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul”.
Conform art. 36 alin. (1) din același act normativ, federația devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul. [ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    500 Înființarea federațiilor este reglementată astfel de art. 35 din O.G. nr. 26/2000: „(1) Două sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federație.
(2) Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol.
(3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul”.
Conform art. 36 alin. (1) din același act normativ, federația devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul. [ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    458 Înființarea federațiilor este reglementată astfel de art. 35 din O.G. nr. 26/2000: „(1) Două sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federație.
(2) Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol.
(3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul”.
Conform art. 36 alin. (1) din același act normativ, federația devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul. [ Mai mult... ]
 

.....
    458 Înființarea federațiilor este reglementată astfel de art. 35 din O.G. nr. 26/2000: „(1) Două sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federație.
(2) Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol.
(3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul”.
Conform art. 36 alin. (1) din același act normativ, federația devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul. [ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Dispoziții generale
Înființarea asociațiilor și a fundațiilor
Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor
Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Federația
Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
Veniturile
Relațiile cu autoritățile publice
Dizolvarea și lichidarea
Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Dispoziții speciale
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...