Art 8 Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației Art 9 Constituirea și înscrierea asociației

CAPITOLUL II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Secțiunea 1 Constituirea și înscrierea asociației -
Art. 8.
- Jurisprudență (1), Practică judiciară (17), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...