Art 8 Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Constituirea și înscrierea asociației -
Art. 8.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    asociațiile și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în acărei rază teritorială își au sediul. Înscrierea se dispune, prin încheiere, de judecătorul desemnat de președintele instanței (art. 8 și art. 17 din O.G. nr. 26/2000); [ Mai mult... ] 

.....
    data înscrierii în registrele speciale ținute de instanțele judecătorești, pentru societățile agricole art. 16 alin. (1) din Legea nr. 36/1991]; asociațiile fără scop patrimonial și fundațiile art. 8 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000]; composesorate, obști de moșneni, obști de răzeși, păduri grănicerești și alte asemenea forme asociative art. 28 alin. (4) din Legea nr. 1/2000], sindicate (art. 18 din Legea nr. 62/2011, republicată), asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale ale societăților cooperative (art. 89 din Legea nr. 1/2005, republicată); [ Mai mult... ] 
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește asociațiile și fundațiile, conform dispozițiilor art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000, acestea dobândesc personalitate juridică la momentul înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor care este ținut la grefa judecătoriei, în timp ce federațiile, la momentul înscrierii în registrul federațiilor ținut la grefa tribunalului. Important este de subliniat faptul că acestea răspund chiar dacă au fost declarate de utilitate publică, neputând fi confundate și nebeneficiind de regimul juridic aplicabil autorităților sau instituțiilor publice. În ceea ce privește pierderea personalității juridice, aceasta are loc la momentul dizolvării. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    data înscrierii în registrele speciale ținute de instanțele judecătorești, pentru societățile agricole art. 16 alin. (1) din Legea nr. 36/1991]; asociațiile fără scop patrimonial și fundațiile art. 8 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000]; composesorate, obști de moșneni, obști de răzeși, păduri grănicerești și alte asemenea forme asociative art. 28 alin. (4) din Legea nr. 1/2000], sindicate (art. 18 din Legea nr. 62/2011, republicată), asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale ale societăților cooperative (art. 89 din Legea nr. 1/2005, republicată); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Constituirea și înscrierea asociației
Art 5 Constituirea și înscrierea asociației
Art 6 Constituirea și înscrierea asociației
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației
Art 8 Constituirea și înscrierea asociației
Art 9 Constituirea și înscrierea asociației
Art 10 Constituirea și înscrierea asociației
Art 11 Constituirea și înscrierea asociației
Art 12 Constituirea și înscrierea asociației
Art 13 Constituirea și înscrierea asociației
Art 14 Constituirea și înscrierea asociației
Art 15 Constituirea și înscrierea fundației
Art 16 Constituirea și înscrierea fundației
Art 17 Constituirea și înscrierea fundației
Art 18 Constituirea și înscrierea fundației
Reviste:
Condițiile de validitate pentru actele de autoritate internă ale organelor persoanei juridice de drept privat
Răspunderea penală a societăților
Evaziunea fiscală organizată
1. Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...