Art 76 Dispoziții speciale | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale -
Art. 76.
-

(1) Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub condiția reciprocității, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Tribunalului București, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naționalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România. Referințe (1), Reviste (1)

(2) În acest scop, reprezentanții persoanelor juridice străine trebuie să atașeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copii autentificate și traduceri legalizate:

a) actul de constituire în statul a cărui naționalitate o au persoanele juridice străine;

b) statutul (în măsura în care există ca act de sine stătător);

c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicită recunoașterea în România;

d) statutul viitoarei reprezentanțe în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică și la persoanele care reprezintă persoana juridică străină;

e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaștere în România a persoanei juridice solicitante.

(3) Dispozițiile art. 8-12 și ale art. 81 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 66 Lichidarea
Art 67 Lichidarea
Art 68 Lichidarea
Art 69 Lichidarea
Art 70 Lichidarea
Art 71 Lichidarea
Art 72 Lichidarea
Art 73 Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Art 74 Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Art 75 Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Art 76 Dispoziții speciale
Art 77 Dispoziții speciale
Art 78 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 79 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 80 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 81 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 82 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 83 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 84 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 85 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 86 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
;
se încarcă...