Art 7 Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 6 Constituirea și înscrierea asociației Art 8 Constituirea și înscrierea asociației

CAPITOLUL II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Secțiunea 1 Constituirea și înscrierea asociației -
Art. 7.
- Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (9), Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Oricare dintre asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial. Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...