Art 60 Dizolvarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea și lichidarea - Dizolvarea -
Art. 60.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Jurisprudență

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației sau al fundației. Jurisprudență

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (2), precum și în cazul în care statutul asociației sau al fundației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) În cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Conform art. 60 din O.G. nr. 26/2000, în cazul dizolvării asociației bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile rămase în urma lichidării, precum și în cazul în care statutul asociației nu prevede oprocedură de transmitere abunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, prevederile art. 60 din O.G. nr. 26/2000 interzic transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării asociațiilor și afundațiilor către persoane fizice și dispun că aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de statutul asociației sau al fundației. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 50 Relațiile cu autoritățile publice
Art 51 Relațiile cu autoritățile publice
Art 52 Relațiile cu autoritățile publice
Art 53 Relațiile cu autoritățile publice
Art 54 Dizolvarea
Art 55 Dizolvarea
Art 56 Dizolvarea
Art 57 Dizolvarea
Art 58 Dizolvarea
Art 59 Dizolvarea
Art 60 Dizolvarea
Art 61 Lichidarea
Art 62 Lichidarea
Art 63 Lichidarea
Art 64 Lichidarea
Art 65 Lichidarea
Art 66 Lichidarea
Art 67 Lichidarea
Art 68 Lichidarea
Art 69 Lichidarea
Art 70 Lichidarea
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...