Art 6 Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 5 Constituirea și înscrierea asociației Art 7 Constituirea și înscrierea asociației

CAPITOLUL II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Secțiunea 1 Constituirea și înscrierea asociației -
Art. 6.
- Modificări (1), Practică judiciară (11), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, asociații încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Derogări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (4)

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Practică judiciară (1), Doctrină (2)

a) datele de identificare a asociaților: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; Jurisprudență (1)

b) exprimarea voinței de asociere și a scopului propus;

c) denumirea asociației;

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; Doctrină (1)

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial, în valoare de cel puțin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociației, este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților; Modificări (1), Practică judiciară (1), Doctrină (3)

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației; Doctrină (1)

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; Practică judiciară (2), Doctrină (2)

i) semnăturile asociaților.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Derogări (1), Practică judiciară (2), Doctrină (2)

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației; Practică judiciară (1)

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; Practică judiciară (1)

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. Jurisprudență (2), Practică judiciară (1)

(4) La autentificarea actului constitutiv și a statutului asociației se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...