Art 6 Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Constituirea și înscrierea asociației -
Art. 6.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, asociații încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) datele de identificare a asociaților: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; Modificări (1), Jurisprudență

b) exprimarea voinței de asociere și a scopului propus;

c) denumirea asociației; Modificări (1)

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; Doctrină (1)

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial, în valoare de cel puțin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociației, este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației; Doctrină (1)

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; Doctrină (2)

i) semnăturile asociaților.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației; Jurisprudență

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; Jurisprudență

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. Jurisprudență

(4) La autentificarea actului constitutiv și a statutului asociației se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Constituirea și înscrierea asociației
Art 5 Constituirea și înscrierea asociației
Art 6 Constituirea și înscrierea asociației
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației
Art 8 Constituirea și înscrierea asociației
Art 9 Constituirea și înscrierea asociației
Art 10 Constituirea și înscrierea asociației
Art 11 Constituirea și înscrierea asociației
Art 12 Constituirea și înscrierea asociației
Art 13 Constituirea și înscrierea asociației
Art 14 Constituirea și înscrierea asociației
Art 15 Constituirea și înscrierea fundației
Art 16 Constituirea și înscrierea fundației
Reviste:
Obligații de raportare pentru asociații și fundații
Condițiile de validitate pentru actele de autoritate internă ale organelor persoanei juridice de drept privat
Obligația de regularizare a cererii de chemare în judecată din perspectiva dispozițiilor legale în materia nulității actelor de procedură înscrise în noul Cod de procedură civilă
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...