Art 59 Dizolvarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea și lichidarea - Dizolvarea -
Art. 59.
- Doctrină (2)

Dizolvarea fundației prin hotărâre judecătorească se face în condițiile art. 56, care se aplică în mod corespunzător, precum și în cazul nerespectării dispozițiilor art. 15 alin. (3).

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 58 și 59 din O.G. nr. 26/2000.Constatarea dizolvării de drept aasociației se face prin hotărâre judecătorească în acărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate (art. 58 din O.G. nr. 26/2000). Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia fundația își are sediul (art. 59 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dizolvarea fundației prin hotărâre judecătorească se realizează în aceleași cazuri și condiții ca și dizolvarea asociației, așa cum sunt acestea reglementate de art. 56.La cazurile de dizolvare prevăzute de art. 56 ordonanța (respectiv art. 59) adaugă încă un caz, și anume încălcarea prevederilor art. 15 alin. (3), car care se referă la valoarea patrimoniului inițial al fundației. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 49 Relațiile cu autoritățile publice
Art 50 Relațiile cu autoritățile publice
Art 51 Relațiile cu autoritățile publice
Art 52 Relațiile cu autoritățile publice
Art 53 Relațiile cu autoritățile publice
Art 54 Dizolvarea
Art 55 Dizolvarea
Art 56 Dizolvarea
Art 57 Dizolvarea
Art 58 Dizolvarea
Art 59 Dizolvarea
Art 60 Dizolvarea
Art 61 Lichidarea
Art 62 Lichidarea
Art 63 Lichidarea
Art 64 Lichidarea
Art 65 Lichidarea
Art 66 Lichidarea
Art 67 Lichidarea
Art 68 Lichidarea
Art 69 Lichidarea
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...