Art 56 Dizolvarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 55 Dizolvarea Art 57 Dizolvarea

CAPITOLUL IX Dizolvarea și lichidarea - Secțiunea 1 Dizolvarea -
Art. 56.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

d) când asociația a devenit insolvabilă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (4), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

e) în cazul prevăzut la art. 14.

(2) Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Modificări (3), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...