Art 56 Dizolvarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea și lichidarea - Dizolvarea -
Art. 56.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; Jurisprudență

d) când asociația a devenit insolvabilă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

e) în cazul prevăzut la art. 14.

(2) Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Modificări (3), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

RIL: Dizolvarea pe cale judecătorească – pentru insolvabilitate- a asociațiilor - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 15.10.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 21/ 15.10.2018 în dosarul nr.1922/1/2018 ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    [8] Dizolvarea și lichidarea asociației. Motivele dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească aunei asociații sunt cuprinse în art. 55 și 56 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Constatarea dizolvării de drept aasociației se face prin hotărâre judecătorească ainstanței în acărei circumscripție se află sediul fundației, la cererea oricărei persoane interesate [art. 55 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000]. Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul [art. 56 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [15] Dizolvarea asociației. Motivele dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească aunei asociații sunt cuprinse în art. 55 și 56 din O.G. nr. 26/2000.Constatarea dizolvării de drept afundației se face prin hotărâre judecătorească ainstanței în acărei circumscripție se află sediul fundației, la cererea oricărei persoane interesate [art. 55 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000]. Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia fundația își are sediul [art. 56 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dizolvarea fundației prin hotărâre judecătorească se realizează în aceleași cazuri și condiții ca și dizolvarea asociației, așa cum sunt acestea reglementate de art. 56.La cazurile de dizolvare prevăzute de art. 56 ordonanța (respectiv art. 59) adaugă încă un caz, și anume încălcarea prevederilor art. 15 alin. (3), car care se referă la valoarea patrimoniului inițial al fundației. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 46 Veniturile
Art 47 Veniturile
Art 48 Veniturile
Art 49 Relațiile cu autoritățile publice
Art 50 Relațiile cu autoritățile publice
Art 51 Relațiile cu autoritățile publice
Art 52 Relațiile cu autoritățile publice
Art 53 Relațiile cu autoritățile publice
Art 54 Dizolvarea
Art 55 Dizolvarea
Art 56 Dizolvarea
Art 57 Dizolvarea
Art 58 Dizolvarea
Art 59 Dizolvarea
Art 60 Dizolvarea
Art 61 Lichidarea
Art 62 Lichidarea
Art 63 Lichidarea
Art 64 Lichidarea
Art 65 Lichidarea
Art 66 Lichidarea
Reviste:
Cum vor putea fi dizolvate asociațiile și fundațiile, la cererea oricărei persoane
Când devine un ONG insolvabil ?
RIL: Dizolvarea pe cale judecătorească - pentru insolvabilitate - a asociațiilor
Asociații: Dizolvarea pe cale judecătorească pentru insolvabilitate
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 21/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la dezlegarea unei probleme de drept
;
se încarcă...