Art 55 Dizolvarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 54 Dizolvarea Art 56 Dizolvarea

CAPITOLUL IX Dizolvarea și lichidarea - Secțiunea 1 Dizolvarea -
Art. 55.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația se dizolvă de drept prin: Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...