Art 33 Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor - Secțiunea a 2-a Organizarea și funcționarea fundației -
Art 32 Organizarea și funcționarea fundației
Art 34 Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației

CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației -
Art. 33.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (5), Practică judiciară (35), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de procesul-verbal al adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al ședinței consiliului director, în formă autentificată, în situația prevăzută la art. 21 alin. (3). Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal și înscrierea modificării se întreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalităților la notarul public nu este necesară prezența altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnați de adunarea generală ori de consiliul director, după caz.

(4) Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află vechiul sediu, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în circumscripția căreia asociația urmează să-și aibă noul sediu.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...