Art 29 Organizarea și funcționarea fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor - Organizarea și funcționarea fundației -
Art. 29.
- Doctrină (1)

(1) Consiliul director al fundației este organul de conducere și de administrare al acesteia.

(2) Consiliul director asigură realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând următoarele atribuții:

a) stabilirea strategiei generale și a programelor fundației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; Modificări (2)

c) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) înființarea de filiale;

e) încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației;

f) executarea bugetului de venituri și cheltuieli; Derogări (1)

g) aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundației;

h) modificarea statutului fundației;

i) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Dispozițiile art. 22 și 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Schimbarea scopului fundației se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viață. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, schimbarea scopului fundației se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director. Doctrină (1)

(6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. Modificări (2), Doctrină (1)

(7) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privința atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și i). Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [14] Consiliul Director. Consiliul Director asigură realizarea scopului si obiectivelor fundației. El se compune din cel puțin trei membri desemnați de fondatori, la momentul constituirii fundației. Nu poate fi membru în Consiliul Director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă ofuncție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă fundația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice (art. 29 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 

.....
    [11] Scopul constituirii unei fundații. Scopul înființării unei fundații de către fondatorii săi este desfășurarea de activități de interes general sau în interesul unei colectivități. Fundațiile trebuie sa urmărească desfășurarea unor activități de interes general sau în interes comunitar, fără scop patrimonial. Schimbarea scopului fundației se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viață. În cazul în care nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, schimbarea scopului fundației se face numai cu întrunirea votului a80% din numărul membrilor Consiliului Director [art. 29 alin. (5) din O.G. nr. 26/2000]. În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta afost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi realizat [art. 29 alin. (6) din O.G. nr. 26/2000]. Principalul instrument financiar pe care fundațiile îl au la dispoziție pentru a-și realiza scopurile sunt sponsorizarea și donația. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 19 Constituirea și înscrierea fundației
Art 20 Organizarea și funcționarea asociației
Art 21 Organizarea și funcționarea asociației
Art 22 Organizarea și funcționarea asociației
Art 23 Organizarea și funcționarea asociației
Art 24 Organizarea și funcționarea asociației
Art 25 Organizarea și funcționarea asociației
Art 26 Organizarea și funcționarea asociației
Art 27 Organizarea și funcționarea asociației
Art 28 Organizarea și funcționarea fundației
Art 29 Organizarea și funcționarea fundației
Art 30 Organizarea și funcționarea fundației
Art 31 Organizarea și funcționarea fundației
Art 32 Organizarea și funcționarea fundației
Art 33 Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Art 34 Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Art 35 Federația
Art 36 Federația
Art 37 Federația
Art 38 Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
Art 39 Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...