Art 27 Organizarea și funcționarea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 26 Organizarea și funcționarea asociațieiCAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor - Secțiunea a 2-a Organizarea și funcționarea fundației -
Art 28 Organizarea și funcționarea fundației

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor - Secțiunea 1 Organizarea și funcționarea asociației -
Art. 27.
- Modificări (1)

(1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor. Doctrină (1)

(2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(3) În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: Doctrină (1)

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;

c) poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociați. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Modificări (2)

(5) Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...