Art 24 Organizarea și funcționarea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor - Organizarea și funcționarea asociației -
Art. 24.
- Derogări (1)

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(2) În exercitarea competenței sale, consiliul director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației; Modificări (2)

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [14] Consiliul Director. Consiliul Director asigură realizarea scopului și obiectivelor asociației. Nu există olimită minimă anumărului de membri, dar fiind un organ colegial, poate fi constituit cu minimum doi membri. El poate cuprinde asociați, dar și persoane din afara asociației, în limita acel puțin opătrime din componența sa [art. 24 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000]. Nu poate avea calitatea de membru în Consiliul Director, iar dacă are această calitate, opierde, orice persoană care ocupă ofuncție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice [art. 24 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 

.....
    [14] Consiliul Director. Consiliul Director asigură realizarea scopului și obiectivelor asociației. Nu există olimită minimă anumărului de membri, dar fiind un organ colegial, poate fi constituit cu minimum doi membri. El poate cuprinde asociați, dar și persoane din afara asociației, în limita acel puțin opătrime din componența sa [art. 24 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000]. Nu poate avea calitatea de membru în Consiliul Director, iar dacă are această calitate, opierde, orice persoană care ocupă ofuncție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice [art. 24 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 14 Constituirea și înscrierea asociației
Art 15 Constituirea și înscrierea fundației
Art 16 Constituirea și înscrierea fundației
Art 17 Constituirea și înscrierea fundației
Art 18 Constituirea și înscrierea fundației
Art 19 Constituirea și înscrierea fundației
Art 20 Organizarea și funcționarea asociației
Art 21 Organizarea și funcționarea asociației
Art 22 Organizarea și funcționarea asociației
Art 23 Organizarea și funcționarea asociației
Art 24 Organizarea și funcționarea asociației
Art 25 Organizarea și funcționarea asociației
Art 26 Organizarea și funcționarea asociației
Art 27 Organizarea și funcționarea asociației
Art 28 Organizarea și funcționarea fundației
Art 29 Organizarea și funcționarea fundației
Art 30 Organizarea și funcționarea fundației
Art 31 Organizarea și funcționarea fundației
Art 32 Organizarea și funcționarea fundației
Art 33 Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Art 34 Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...