Art 21 Organizarea și funcționarea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 20 Organizarea și funcționarea asociației Art 22 Organizarea și funcționarea asociației

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor - Secțiunea 1 Organizarea și funcționarea asociației -
Art. 21.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (2), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților. Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Competența adunării generale cuprinde: Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director; Derogări (2), Caută hotărâri judecătorești

d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înființarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv și a statutului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atribuție este prevăzută expres în statut. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) și c). Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...