Art 17 Constituirea și înscrierea fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Constituirea și înscrierea fundației -
Art. 17.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Doctrină (1), Modele (1)

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.

(3) Dispozițiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 și art. 14 se aplică în mod corespunzător. Modificări (6), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    nr. 26/2000). Personalitatea juridică afundației este dobândită odată cu înscrierea sa în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în acărei circumscripție teritorială își are sediul. Împreună cu cererea de înscriere trebuie depuse și actul constitutiv, statutul, precum și actele doveditoare ale sediului si patrimoniului (art. 17 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    asociațiile și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în acărei rază teritorială își au sediul. Înscrierea se dispune, prin încheiere, de judecătorul desemnat de președintele instanței (art. 8 și art. 17 din O.G. nr. 26/2000); [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    nr. 26/2000). Personalitatea juridică afundației este dobândită odată cu înscrierea sa în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în acărei circumscripție teritorială își are sediul. Împreună cu cererea de înscriere trebuie depuse și actul constitutiv, statutul, precum și actele doveditoare ale sediului si patrimoniului (art. 17 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    92 Asociațiile și fundațiile sunt supuse înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor care se ține la grefa judecătoriei în acărei circumscripție teritorială acestea urmează să-și stabilească sediul [art. 5 alin. (1) și art. 17 alin. (1) O.G. nr. 26/2000]. A se vedea pentru amănunte, C.N.Popa, Observații în legătură cu aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Dreptul nr. 10/2001, p. 59-73. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    3] Motivarea cererii. În susținerea cererii, se prezintă instanței documentele prevăzute la art. 17 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației
Art 8 Constituirea și înscrierea asociației
Art 9 Constituirea și înscrierea asociației
Art 10 Constituirea și înscrierea asociației
Art 11 Constituirea și înscrierea asociației
Art 12 Constituirea și înscrierea asociației
Art 13 Constituirea și înscrierea asociației
Art 14 Constituirea și înscrierea asociației
Art 15 Constituirea și înscrierea fundației
Art 16 Constituirea și înscrierea fundației
Art 17 Constituirea și înscrierea fundației
Art 18 Constituirea și înscrierea fundației
Art 19 Constituirea și înscrierea fundației
Art 20 Organizarea și funcționarea asociației
Art 21 Organizarea și funcționarea asociației
Art 22 Organizarea și funcționarea asociației
Art 23 Organizarea și funcționarea asociației
Art 24 Organizarea și funcționarea asociației
Art 25 Organizarea și funcționarea asociației
Art 26 Organizarea și funcționarea asociației
Art 27 Organizarea și funcționarea asociației
Reviste:
Obligații de raportare pentru asociații și fundații
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Act constitutiv - fundație.
Acțiune înființare fundație
;
se încarcă...