Art 16 Constituirea și înscrierea fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Constituirea și înscrierea fundației -
Art. 16.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (2)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Doctrină (1)

(2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; Modificări (1)

b) scopul fundației;

c) denumirea fundației; Modificări (1)

d) sediul fundației;

e) durata de funcționare a fundației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; Doctrină (1)

f) patrimoniul inițial al fundației; Doctrină (1)

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; Doctrină (1)

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Doctrină (1)

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;

d) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;

e) procedura de desemnare și de modificare a componenței organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;

f) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    3.1.Forma actului constitutiv. Fundația poate fi înființată în baza unui act constitutiv încheiat în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute (art. 16 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 

.....
    3.1.Forma statutului fundației. Statutul fundației trebuie încheiat în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute [art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 
.....
    [4] Conținutul obligatoriu al statutului fundației. Statutul fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute, pe lângă elemente specifice actului constitutiv, următoarele informații: explicitarea scopului și aobiectivelor fundației, categoriile de resurse patrimoniale, atribuțiile organelor de conducere, administrare și control, procedura de desemnare și de modificare acomponenței organelor de conducere, administrare și control, detalii cu privire la destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației [art. 16 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 
.....
    [10] Durata unei fundații. Fundația poate avea odurată de funcționare determinată, cu obligația indicării exprese atermenului sau, după caz, odurată de funcționare nedeterminată [art. 16 alin. (2) lit. e) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    25 M.Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 (M.Of. nr. 656 din 25 iulie 2005). Ulterior, ordonanța a mai suferit modificări și completări prin Legea nr. 34/2010 (M.Of. nr. 51 din 9 martie 2010), prin Legea nr. 145/2012 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (M.Of. nr. 517 din 29 iulie 2012) și prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M.Of. nr. 365 din 30 mai 2013).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 6 Constituirea și înscrierea asociației
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației
Art 8 Constituirea și înscrierea asociației
Art 9 Constituirea și înscrierea asociației
Art 10 Constituirea și înscrierea asociației
Art 11 Constituirea și înscrierea asociației
Art 12 Constituirea și înscrierea asociației
Art 13 Constituirea și înscrierea asociației
Art 14 Constituirea și înscrierea asociației
Art 15 Constituirea și înscrierea fundației
Art 16 Constituirea și înscrierea fundației
Art 17 Constituirea și înscrierea fundației
Art 18 Constituirea și înscrierea fundației
Art 19 Constituirea și înscrierea fundației
Art 20 Organizarea și funcționarea asociației
Art 21 Organizarea și funcționarea asociației
Art 22 Organizarea și funcționarea asociației
Art 23 Organizarea și funcționarea asociației
Art 24 Organizarea și funcționarea asociației
Art 25 Organizarea și funcționarea asociației
Art 26 Organizarea și funcționarea asociației
Reviste:
Obligații de raportare pentru asociații și fundații
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
Act constitutiv - fundație.
Statutul Fundației
;
se încarcă...