Art 15 Constituirea și înscrierea fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Constituirea și înscrierea fundației -
Art. 15.
- Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației. Modificări (1), Doctrină (2)

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    25 M.Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 (M.Of. nr. 656 din 25 iulie 2005). Ulterior, ordonanța a mai suferit modificări și completări prin Legea nr. 34/2010 (M.Of. nr. 51 din 9 martie 2010), prin Legea nr. 145/2012 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (M.Of. nr. 517 din 29 iulie 2012) și prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M.Of. nr. 365 din 30 mai 2013).
[ Mai mult... ]
 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [2] Fondatorii. Fundația este subiectul de drept care poate fi înființată de către una sau mai multe persoane. Fundația poate fi înființată în baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte în formă autentică (art. 15 din O.G. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Observăm, așadar, că din categoria organelor de conducere, în ca­zul fundației, lipsește adunarea generală, consiliul director fiind organul de conducere și de administrare al acesteia. 
    Fundația este condusă și administrată de consiliul director în baza statutului și, eventual, a unui regulament intern, în linii mari acest organ având aceleași atribuții ca și în cazul asociației. Astfel, consiliul director asigură realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând atribuțiile prevăzute de art. 29 din O.G. nr. 26/2000. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [2] Fondatorii. Fundația este subiectul de drept care poate fi înființată de către una sau mai multe persoane. Fundația poate fi înființată în baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte în formă autentică (art. 15 din O.G. [ Mai mult... ] 

.....
    [12] Patrimoniul inițial al fundației. Patrimoniul inițial al fundației poate fi constituit din bunuri în natură sau în numerar. Valoarea totală apatrimoniului inițial trebuie sa fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie de la data constituirii fundației. În cazul fundațiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea ovaloare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie [art. 15 alin. (2) - (3) din O.G. nr. 26/2000]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 5 Constituirea și înscrierea asociației
Art 6 Constituirea și înscrierea asociației
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației
Art 8 Constituirea și înscrierea asociației
Art 9 Constituirea și înscrierea asociației
Art 10 Constituirea și înscrierea asociației
Art 11 Constituirea și înscrierea asociației
Art 12 Constituirea și înscrierea asociației
Art 13 Constituirea și înscrierea asociației
Art 14 Constituirea și înscrierea asociației
Art 15 Constituirea și înscrierea fundației
Art 16 Constituirea și înscrierea fundației
Art 17 Constituirea și înscrierea fundației
Art 18 Constituirea și înscrierea fundației
Art 19 Constituirea și înscrierea fundației
Art 20 Organizarea și funcționarea asociației
Art 21 Organizarea și funcționarea asociației
Art 22 Organizarea și funcționarea asociației
Art 23 Organizarea și funcționarea asociației
Art 24 Organizarea și funcționarea asociației
Art 25 Organizarea și funcționarea asociației
Reviste:
Unele considerații privind instituția testamentului
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Act constitutiv - fundație.
;
se încarcă...