Art 1 Dispoziții generale | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Jurisprudență

(1) Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Asociațiile și fundațiile constituite potrivit prezentei ordonanțe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intră sub incidența prezentei ordonanțe. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Cu alte cuvinte, subiectul colectiv de drept există cât timp se poate vorbi de înfăptuirea unor obiective comune indivizilor care îl alcătuiesc. 
    Din acest punct de vedere, scopul va fi determinat și formulat ne­echivoc, în funcție de persoana juridică în discuție(97). 
    Totodată, s-a susținut că scopul propriu este obiectul de activitate al subiectului colectiv de drept civil(98). [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Ca persoană juridică fără scop patrimonial, sindicatul se remarcă prin specificul său deosebit, fapt ce adeterminat reglementarea sa printr-o lege specială, diferită de dreptul comun în domeniu asigurat de O.G. nr. 26/2000. De altfel, art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (M.Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000), precizează în mod clar că: „Partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intră sub incidența prezentei ordonanțe”.] [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sindicatele se constituie în baza dreptului de asociere garantat de art. 40 alin. (1) din Constituție, conform căruia: „Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere”. Dezvoltând textul constituțional și în baza lui, sindicatele au reglementarea legală în art. 217-223 Codul muncii (Legea nr. 53/2003) și în Legea sindicatelor nr. 54/2003.Potrivit art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, prevederile acesteia nu sunt aplicabile sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Constituirea și înscrierea asociației
Art 5 Constituirea și înscrierea asociației
Art 6 Constituirea și înscrierea asociației
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației
Art 8 Constituirea și înscrierea asociației
Art 9 Constituirea și înscrierea asociației
Art 10 Constituirea și înscrierea asociației
Art 11 Constituirea și înscrierea asociației
Reviste:
Asocierea în participație
1. Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
Interesul legitim privat în exercitarea controlului de legalitate
Relațiile dintre cultele religioase și personalul de cult. Istorie și actualitate
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...