Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 128/2008 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0128

Modificări (1)

În vigoare de la 10 ianuarie 2009 până la 10 aprilie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2008/128/CE A COMISIEI
din 22 decembrie 2008
de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru
coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare
(versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman(1), în special articolul 3 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1) Directiva 95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare(2) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2) Trebuie stabilite criterii de puritate pentru toți coloranții menționați de Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare(4).

(3) Este necesar să se țină seama de specificațiile și tehnicile analitice pentru coloranții stabilite de Codex Alimentarius elaborat de Comitetul mixt de experți FAO/WHO privind aditivii alimentari (CMEAA).

(4) Aditivii alimentari preparați prin metode de producție sau materiale inițiale foarte diferite de cele evaluate de Comitetul științific pentru alimentație umană sau de cele menționate de prezenta directivă ar trebui supuși spre evaluare a siguranței de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor cu accent pe criteriul de puritate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...