Guvernul României

Ordonanța nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne

Modificări (5), Referințe (1), Reviste (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 02 septembrie 2000.

În vigoare de la 02 septembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Pentru serviciile prestate către populație în regim de urgență de Ministerul de Interne prin unitățile sale se instituie tarifele de urgență prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță. Modificări (2)

(2) Tarifele se percep pentru serviciile prestate, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgență. Modificări (1)

(3) Tarifele se achită înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unităților care prestează aceste activități, pe bază de chitanță. Modificări (1)

(4) În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă tarifele se restituie de către casieriile unităților care trebuiau să presteze aceste activități, procedându-se la anularea chitanței, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.

(5) Cuantumul tarifelor prevăzute în anexă poate fi actualizat în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurenței.

(6) Sumele încasate reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, și se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

În nota din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, se introduc punctele 3, 4 și 5 cu următorul cuprins:

"

3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D și E, prestate în regim de urgență, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat la casieriile unităților care prestează aceste activități, pe bază de chitanță. Modificări (1)

În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în regim de urgență, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităților care trebuiau să efectueze prestațiile, procedându-se la anularea chitanței, la solicitatea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.

4. Prin regim de urgență, în sensul pct. 2 și 3, se înțelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.

5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgență vor fi reținute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, și se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație." Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.

Nr. 128.

ANEXĂ Modificări (4), Reviste (2)

LISTA
cuprinzând serviciile prestate către populație în regim de urgență de Ministerul de Interne
prin unitățile sale și tarifele de urgență percepute pentru desfășurarea acestor activități
Nr. crt. Denumirea prestației Termenul de efectuare a prestației Cuantumul tarifului (lei) Actele normative în baza cărora se efectuează prestațiile reglementate
în regim normal în regim de urgență în regim normal în regim de urgență
0 1 2 3 4 5 6
1. Avizarea de urgență a efectuării lucrărilor și a amplasării obiectivelor social-economice în zona drumului public 30 de zile 5 zile 50.000 250.000 ș Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare
- art. 2 și 5
ș Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat, cu modificările ulterioare
- art. 4
2. Autorizația pentru cumpărarea armei la titular de permis 30 de zile 15 zile 500.000 1.000.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
3. Autorizația de funcționare la magazinele care comercializează arme în condițiile în care acestea au fost avizate de organele de protecție a muncii 30 de zile 15 zile 1.000.000 2.000.000 - art. 54 și 55 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 56 și 59-61
4. Eliberarea avizului de funcționare pentru atelierele de reparat arme 30 de zile 15 zile 2.000.000 5.000.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 68-71
5. Eliberarea permisului de armă în locul celui pierdut sau furat 30 de zile 15 zile 500.000 1.000.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 10-14 și 17-19
6. Înscrisuri de arme în permisul de armă 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 17
7. Radiere de arme din permisul de armă 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 25 lit. a) și art. 26
8. Schimbări de domiciliu în permisul de armă 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, cu modificările ulterioare
- art. 27
9. Eliberarea autorizației de deținere a materialelor explozive 30 de zile 15 zile 2.000.000 5.000.000 ș Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
- art. 8 și 10-12
10. Avizări artificieri 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 25 și 27
11. Autorizarea societăților comerciale pentru a efectua operațiuni de import-export cu arme de foc și muniții 30 de zile 10 zile 1.000.000 3.000.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 66 și 67
12. Acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăților comerciale a operațiunilor cu arme de foc și muniții 30 de zile 10 zile 1.000.000 2.000.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 54
13. Acordarea avizului pe licențele de import-export pentru armele de foc și muniții 30 de zile 10 zile 1.000.000 2.000.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 54 și 66
14. Avizare proiect instalare mijloace tehnice de paza și alarmare 30 de zile 10 zile 1.000.000 2.000.000 ș Legea nr. 18/1996 privind pază obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările ulterioare
- art. 21, 33 și 43
15. Avizarea planurilor de pază pentru agenții economici 30 de zile 10 zile 500.000 1.000.000 ș Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările ulterioare
- art. 5
16. Eliberarea unui certificat de cazier judiciar 10 zile 30 de zile 3 zile 2.000 50.000 ș Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar
- art. 16
17. Aviz pentru acces la desfășurarea unor activități în fâșia de protecție a frontierei de stat 15 zile 24 de ore 50.000 100.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 47 alin. 2
18. Aviz pentru desfășurarea de lucrări cu mijloace tehnice în fâșia de protecție a frontierei de stat 20 de zile 5 zile 150.000 250.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 47 alin. 3
19. Aviz pentru parcarea utilajelor și mijloacelor de transport pe timpul nopții, pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat spre interior 20 de zile 48 de ore 250.000 300.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 50 alin. 2
20. Aviz pentru plantarea de arbori și arbuști în fâșia de protecție a frontierei de stat 15 zile 48 de ore 50.000 100.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 52 alin. 2
21. Aviz pentru efectuarea unor lucrări de construcții în terenul extravilan al localităților, pe o adâncime de 500 m de la linia de frontiera spre interior 30 de zile 10 zile 400.000 500.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 53
22. Aviz pentru executarea unor activități economice (minerit, exploatare țiței, gaze, ape, exploatări forestiere, cariere, lucrări de îmbunătățiri funciare, amenajări turistice), pe adâncimea de 500 m de la linia de frontiera spre interior 30 de zile 10 zile 400.000 500.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 54
23. Aviz pentru folosirea apelor de frontieră la diverse activități 20 de zile 5 zile 50.000 100.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 55
24. Aviz pentru păstrarea bărcilor și ambarcațiunilor în zona de frontiera 15 zile 48 de ore 50.000 100.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 57 alin. 2
25. Aviz pentru vizitarea în mod organizat a unor obiective economice, istorice, turistice situate în fâșia de protecție a frontierei de stat 30 de zile 48 de ore 100.000 200.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 58
26. Aviz pentru desfășurarea unor concursuri nautice în apele de frontiera 30 de zile 48 de ore 100.000 200.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 58
27. Aviz pentru desfășurarea activității de vânătoare organizate pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat spre interiorul țării 30 de zile 48 de ore 200.000 300.000 ș Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
- art. 60 alin. 2
28. Activitatea de examinare psihologică desfășurată de Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne 7 zile 48 de ore 100.000 125.000 ș Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică
- art. 26 și 34
29. Autorizare societăți specializate de paza 30 de zile 15 zile 1.000.000 3.000.000 ș Legea nr. 18/1996 privind pază obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările ulterioare
- art. 21 și 22
30. Autorizare societăți specializate de paza în proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea mijloacelor tehnice de alarmă 30 de zile 15 zile 1.000.000 3.000.000 ș Legea nr. 18/1996 privind pază obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările ulterioare
- art. 21 și 22
31. Autorizarea titularului pentru port armă și eliberare permis 45 de zile 20 de zile 1.000.000 3.000.000 ș Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 16

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
UPDATE: Președintele nu va promulga legea privind eliminarea celor 102 taxe
Românii ar putea scăpa de 102 taxe
;
se încarcă...