Dispoziții finale și tranzitorii | Ordonanță 1/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii Modificări (1)

Art. 28. -

(1) Institutele de medicină legală, cu avizul Consiliului superior de medicină legală, întocmesc liste cuprinzând experți pe niveluri de competență, din rândul cărora părțile interesate pot solicita, cu plată, medici legiști sau alți specialiști care să asiste experții oficiali desemnați, potrivit legii, pentru anumite activități medico-legale. Modificări (2)

(2) Plata experților aleși de părți se face sub formă de onorariu, care se achită direct acestora de către părțile interesate, pe baza documentelor justificative.

Art. 29. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță intră în vigoare după 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 30. - Modificări (1)

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispozițiilor ordonanței.

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Dispozițiile din Codul de procedură penală și din Codul de procedură civilă cu privire la expertize sunt aplicabile și în cazul expertizelor medico-legale.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe se vor aproba, prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului justiției, Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale.

Art. 32. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

Tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului justiției, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 33. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Decretul nr. 446/1966 pentru organizarea instituțiilor și serviciilor medico-legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 27 mai 1966, Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.085/1966 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr. 446/1966 pentru organizarea instituțiilor și serviciilor medico-legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 8 iunie 1966, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Mergi la:
Dispoziții generale
Organizarea și atribuțiile Consiliului superior de medicină legală
Atribuțiile instituțiilor sanitare care desfășoară activitate de medicină legală
Organizarea și atribuțiile Comisiei superioare medico legale și ale comisiilor de avizare și control al actelor medico legale
Finanțarea activității instituțiilor de medicină legală
Dispoziții finale și tranzitorii

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...