Art 15 Atribuțiile instituțiilor sanitare care desfășoară activitate de medicină legală | Ordonanță 1/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Organizarea și atribuțiile Consiliului superior de medicină legală -
Art 14 Organizarea și atribuțiile Consiliului superior de medicină legală
Art 16 Atribuțiile instituțiilor sanitare care desfășoară activitate de medicină legală

CAPITOLUL III Atribuțiile instituțiilor sanitare care desfășoară activitate de medicină legală -
Art. 15.
-

Institutul de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" București, precum și celelalte institute de medicină legală, în limitele competenței lor teritoriale, stabilite prin regulamentul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe, au următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) efectuează, din dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau la cererea persoanelor interesate, expertize și constatări, precum și alte lucrări medico-legale;

b) efectuează noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanțele judecătorești, precum și în cazurile de deficiențe privind acordarea asistenței medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;

c) execută examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicină legală județene, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești sau de persoanele interesate;

d) îndeplinesc, pentru județele în care își au sediul, respectiv pentru municipiul București, atribuțiile ce revin serviciilor de medicină legală județene prevăzute în prezenta ordonanță;

e) efectuează cercetări științifice în domeniul medicinei legale și pun la dispoziție învățământului universitar și postuniversitar materiale documentare, precum și alte mijloace necesare procesului de învățământ;

f) contribuie la sprijinirea asistenței medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităților sanitare, la cererea acestora, cât și prin analiza unor probleme constatate cu ocazia desfășurării activității de medicină legală; Modificări (1)

g) propun Consiliului superior de medicină legală măsuri corespunzătoare în vederea asigurării, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe întregul teritoriu al țării;

h) avizează funcționarea, în condițiile legii, a agenților economici care desfășoară activități de îmbălsămare și alte servicii de estetică mortuară.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...