Guvernul României

Ordonanța nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2000 până la 31 august 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 13/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție și ale art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (51)

Părțile sunt libere să stabilească în convenții rata dobânzii pentru întârzierea în plata unei obligații bănești.

Art. 2. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (111), Reviste (4)

În cazul în care, potrivit dispozițiilor legale sau prevederilor contractuale, obligația este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii, se va plăti dobânda legală. Jurisprudență (1)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (103), Reviste (2)

Dobânda legală se stabilește, în materie comercială, când debitorul este comerciant, la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Națională a României. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (29)

Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianți cei care fac fapte de comerț, având comerțul ca o profesiune obișnuită, și societățile comerciale. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (3)

În toate celelalte cazuri dobânda legală se stabilește la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Națională a României, diminuat cu 20%. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (88)

Nivelul taxei oficiale a scontului, în funcție de care se stabilește dobânda legală, este cel din ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, valabil pentru întregul trimestru următor. Nivelul taxei oficiale a scontului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naționale a României. Jurisprudență (7)

Art. 4. - Jurisprudență (10)

În relațiile de comerț exterior sau în alte relații economice internaționale, atunci când legea română este aplicabilă și când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Jurisprudență (12)

În raporturile civile dobânda nu poate depăși dobânda legală cu mai mult de 50% pe an. Jurisprudență (9)

Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai dobânda legală. Jurisprudență (2)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Prin dobândă se înțelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, dar și alte prestații sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinței capitalului.

Art. 7. -

Plata anticipată a dobânzilor se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată rămâne bine dobândită creditorului, indiferent de variațiile ulterioare.

Art. 8. - Jurisprudență (10)

Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.

Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza și pot produce dobânzi în temeiul unei convenții speciale încheiate în acest sens, după scadența lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puțin un an. Jurisprudență (1)

Dispozițiile alin. 1 și 2 nu se aplică contractului de cont curent, precum și atunci când prin lege s-ar dispune altfel.

Art. 9. - Jurisprudență (7)

În raporturile civile obligația de a plăti o dobândă mai mare decât cea stabilită în condițiile prezentei ordonanțe este nulă de drept.

Art. 10. - Jurisprudență (4)

Dobânzile percepute sau plătite de Banca Națională a României, de bănci, de Casa de Economii și Consemnațiuni, de cooperativele de credit - bănci populare - și de Ministerul Finanțelor, precum și modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice. Modificări (1), Jurisprudență (7)

Dispozițiile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile nivelului dobânzii stabilite prin hotărâri ale colegiilor jurisdicționale ale Curții de Conturi, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Jurisprudență (4)

Articolul 1.089 alineatul 2 din Codul civil, precum și orice dispoziții contrare prezentei ordonanțe se abrogă.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 21 ianuarie 2000.

Nr. 9.

;
se încarcă...