Universul Juridic nr. 5/2018

Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
de Adela Safta

01 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Garanția procedurii constituționale de impozitare impune o stabilire exactă a drepturilor și obligațiilor atât a administrației fiscale cât și a contribuabililor. Astfel, în asigurarea și respectarea echilibrului intereselor legiuitorul a prevăzut și modalitatea concretă de a realiza aceasta prin audierea contribuabilului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către organele fiscale centrale și locale se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Relațiile dintre contribuabil/plătitor și organul fiscal trebuie să fie fundamentate pe bună-credință.

Contribuabilul/plătitorul trebuie să își îndeplinească obligațiile și să își exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege și să declare corect datele și informațiile privitoare la obligațiile fiscale datorate.

Organul fiscal trebuie să respecte drepturile contribuabilului/plătitorului în fiecare procedură de administrare a creanțelor fiscale aflată în derulare.

Buna-credință a contribuabililor se prezumă până când organul fiscal dovedește contrariul.

Ori de câte ori organul fiscal va constata aceasta are obligația să reconsidere tratamentul fiscal supus analizei.

Plecând de la drepturi constituționale din care:

- cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea;

- cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări;

- dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte;

- nimeni nu este mai presus de lege;

- secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

Pe de altă parte, ținând cont de dispozițiile art. 56 din Legea fundamentală,

- cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice;

- sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale;

- orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale.

Ne punem fireasca întrebare asupra considerațiilor pentru care în orice procedură fiscală ne aflăm în relațiile fisc/contribuabil se asigură proporția drepturilor și obligațiilor inclusive în ceea ce privește instituția Secretului fiscal.

Secretul fiscal

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...