Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 826/2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole
Număr celex: 32008R0826

Modificări (1), Referințe (2)

În vigoare de la 21 august 2008 până la 30 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 826/2008 AL COMISIEI
din 20 august 2008
de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru
depozitarea privată a anumitor produse agricole

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 43 literele (a), (d) și (j), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că ajutorul pentru depozitare privată trebuie să se acorde pentru unt, brânza Grana Padano, brânza Parmigiano Reggiano și brânza Provolone.

(2) Articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că ajutorul pentru depozitare privată poate fi acordat pentru zahăr alb, ulei de măsline, carne proaspătă sau congelată de bovine adulte, brânzeturi cu păstrare îndelungată și brânzeturi fabricate din lapte de oaie și/sau de capră, carne de porc, carne de oaie și carne de capră.

(3) Pentru a pune în aplicare schema de ajutor în timp util, ar trebui stabilite normele detaliate de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007.

(4) În prezent, posibilitatea de acordare a ajutorului pentru depozitare privată este prevăzută în regulamentele Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul anumitor produse. Aceste regulamente au fost înlocuite de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5) Pentru a simplifica și eficientiza sistemele de gestionare și control, ar trebui stabilite norme comune pentru punerea în aplicare a schemei de ajutor pentru depozitare privată.

(6) Ajutorul pentru depozitarea privată a produselor menționate la articolele 28 și 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 ar trebui, de asemenea, să fie stabilit în avans sau prin procedură de licitație.

(7) O schemă de ajutor pentru depozitarea privată a produselor menționate la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 ar trebui pusă în aplicare atunci când sunt îndeplinite condițiile menționate în regulamentul respectiv.

(8) O schemă de ajutor pentru depozitarea privată a produselor menționate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 poate fi pusă în aplicare atunci când sunt îndeplinite condițiile menționate în regulamentul respectiv.

(9) Restructurarea industriei zahărului în Comunitate a dus la o diferențiere regională, unele regiuni având un excedent de zahăr, datorat producției locale sau importurilor, și alte regiuni fiind deficitare. În regiunile cu surplus, se estimează o tendință de scădere a prețurilor la nivel de producător, deoarece oferta locală depășește cererea locală. În regiunile cu un deficit, se estimează o tendință de stabilitate a prețurilor la nivel de producător, deoarece oferta locală nu satisface cererea locală. Scăderea prețurilor în anumite state membre nu se va reflecta în prețul mediu comunitar și, prin urmare, ar trebui adoptate dispoziții pentru deschiderea procedurilor de licitație numai în statele membre în care prețurile medii naționale se situează sub nivelul de 80% din prețul de referință.

(10) Ca regulă generală, pentru a facilita gestionarea și controlul, ajutorul pentru depozitare privată ar trebui acordat numai operatorilor stabiliți și înregistrați ca plătitori de TVA în Comunitate.

(11) Pentru a asigura un control eficient al producției de ulei de măsline și de zahăr, operatorii care ar putea beneficia de ajutorul pentru depozitare privată ar trebui să îndeplinească anumite condiții suplimentare.

(12) În scopul asigurării unei monitorizări corecte a acestor regimuri, informațiile necesare pentru încheierea contractului de depozitare ar trebui specificate în prezentul regulament, precum și obligațiile părților contractante.

(13) Pentru a îmbunătăți eficiența schemei, contractele ar trebui să se refere la o anumită cantitate minimă, diferențiată corespunzător în funcție de produs, după caz, și la obligațiile care urmează să fie îndeplinite de către contractant, în special cele care permit autorității competente responsabile de controlarea operațiunilor de depozitare să efectueze o inspecție eficientă a condițiilor de depozitare.

(14) În cazul în care ajutorul este stabilit printr-o procedură de licitație, ofertele ar trebui să cuprindă toate informațiile necesare în vederea evaluării lor și ar fi necesar să se stabilească comunicări între statele membre și Comisie.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...