Parlamentul European

Decizia nr. 506/2007 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2005, secțiunea VIIIB - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Număr celex: 32008D0506

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
din 24 aprilie 2007
privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al
Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2005, secțiunea VIIIB -
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2008/506/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

- având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2005(1),

- având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2005 - volumul I (C6-0472/2006)(2),

- având în vedere raportul anual al Curții de Conturi Europene privind execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2005 și rapoartele sale speciale, însoțite fiecare de răspunsurile instituțiilor verificate(3),

- având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

- având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE,

- având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

- având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0111/2007),

1. acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2005;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...