Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 din 10.04.2000

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 11 aprilie 2000.

În vigoare de la 11 aprilie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Titularul dreptului la concediu paternal, prevăzut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucrătoare, este tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului.

Art. 2. -

Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, conducerii unității în care tatăl își desfășoară activitatea. Aceasta are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal.

Art. 3. -

(1) Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a unității în care el își desfășoară activitatea.

(2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se înțelege persoana juridică sau fizică, după caz, în beneficiul căreia prestează activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Art. 4. -

(1) Indemnizația pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de bază.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește din fondul de salarii al unității și se include în veniturile impozabile ale salariatului.

Art. 5. -

(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acordă de unitatea militară în condițiile prevăzute la art. 1 și 2, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă și în cazul în care tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu solicită acordarea acestei permisii în vederea recunoașterii paternității, întocmită în condițiile legii.

(3) Permisia solicitată și acordată va fi justificată, la întoarcere, cu certificatul de naștere al copilului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului în situația în care declarația de recunoaștere a paternității s-a făcut simultan cu înregistrarea nașterii sau, după caz, numai pe baza declarației de recunoaștere a paternității, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării nașterii copilului la serviciul de stare civilă.

Art. 6. -

(1) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.

(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condițiile alin. (1) se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Art. 7. -

(1) Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut.

(2) Cursul de puericultură va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului.

(3) În urma verificării noțiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

(4) În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului în condițiile prevăzute la alin. (3).

(5) Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor prevăzute la alin. (1) și cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura și parafa medicului de familie.

Art. 8. -

(1) Tatăl copilului nou-născut beneficiază de concediul de lăuzie neefectuat de mamă, în situația în care aceasta a decedat în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie.

(2) Acordarea concediului de lăuzie neefectuat se face de conducerea unității la care tatăl își desfășoară activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tată al copilului nou-născut, precum și a certificatului de deces al mamei și, după caz, a certificatului de concendiu de lăuzie al mamei în situația în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.

Art. 9. -

(1) Pe perioada în care tatăl efectuează concediul de lăuzie neefectuat de mama decedată tatăl are dreptul la o indemnizație acordată de unitatea la care își desfășoară activitatea.

(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin. (1) se calculează, potrivit prevederilor legale, în funcție de felul indemnizației pentru care optează tatăl.

(3) Indemnizația va fi plătită din fondul de salarii al unității în care tatăl își desfășoară activitatea.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...